Vår cachingstatistik:

 

*Vi har hittat 2041 geocacher sedan vi hittade vår första geocache den 2011-04-20.

 

*Vi hittar flest geocacher i juli och oftast på en lördag.

 

Tempo för hittade geocacher
1.1251 geocacher/dag
Längsta cachande utan uppehåll
7 dagar i följd med minst en hittad geocache från 2011-08-06 till 2011-08-12
Längsta uppehåll
111 dagar i sträck utan en hittad geocache från 2014-11-13 till 2015-03-04
Aktuell serie
0 dagar med minst en hittad geocache
Aktuellt uppehåll
2 dagar i sträck utan en hittad geocache sedan 2016-04-03
Bästa dagen 
36 geocacher på en dag den 2015-07-27
Bästa månad
106 geocacher i juni 2015
Bästa år
429 geocacher under 2012